Wat is een Smelleken?

Het smelleken is de kleinste roofvogel van Europa, met zijn spanwijdte vanaf ca. 50 cm. De vogel is het makkelijkst te herkennen aan het vlieggedrag: hij vliegt erg snel en vlak boven de grond. Op deze manier overrompelt de vogel de kleine vogels waaruit het belangrijkste voedsel bestaat. Soms ook wordt de prooi net zo lang achtervolgd totdat deze te vermoeid is om nog te ontkomen. Hij zoekt zijn voedsel het liefst op open terreinen, al dan niet voorzien van wat kleine begroeiing. Beboste gebieden worden gemeden. Het liefst jaagt hij op relatief open terreinen zoals weilanden, akkers, heidevelden. Meer dan 80% van zijn prooien bestaat uit vogels als piepers, leeuweriken, tapuiten, vinken en gorzen.

Smellekens broeden in het noorden van Europa, maar trekken in het najaar naar het zuiden. Hierbij trekken de vogels soms ook door Nederland, waarbij enkele vogels niet verder trekken maar in Nederland blijven overwinteren. Vooral langs de kust en in vochtige gebieden kunnen ’s winters jagende vogels gezien worden.